Cristin-resultat-ID: 1854654
Sist endret: 1. desember 2020, 12:29
Resultat
Rapport
2020

Nytt S-CCS konsept for oppdrett av laks - Postsmoltproduksjon i FishGLOBE

Bidragsytere:
 • Åsa Maria Olofsdotter Espmark
 • Kevin Torben Stiller
 • Khurram Shahzad
 • Britt Kristin Megård Reiten
 • Yuriy Marchenko
 • Jascha Gerwins
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nofima AS

Serie

Nofima rapportserie
ISSN 1890-579X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 42/2020
Antall sider: 35
ISBN: 978-82-8296-659-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nytt S-CCS konsept for oppdrett av laks - Postsmoltproduksjon i FishGLOBE

Sammendrag

Denne rapporten beskriver vannkvalitet og ytelse og velferd hos post-smolt som har gått i det semilukkede anlegget FishGLOBE. I tillegg har FishGLOBE V3 og V5 blitt modellert med CFD modellering. Fire ulike caser ble modellert i V5. Modelleringen viste at det originale designet uten vannavdelere ga best vannhastighet og fordeling. En fiskegruppe på 200 000 post-smolt ble fulgt fra RAS anlegg, så fire måneder i FishGLOBE, og tre måneder etter sjøutsett i åpen not. Vannkvalitetsvariable ble målt rett etter innsett i globen, mens biologiske målinger av fisk ble utført ved alle fire tidspunktene. Vannkvaliteten i FishGLOBE var innenfor det anbefalte. Dødeligheten var 1,4 % i globen og 4,9 % i sjøfasen. Veksten i FishGLOBE viste TGC på 4,0 og SGR på 1,3. Fisken hadde litt forhøyede nivåer av Mg i FishGLOBE, noe som kan bety at den var i osmotisk ubalanse og stresset. Det var økt ekspresjon av hsp90 og Mucin hos fisk i globen, noe som kan tyde på stress. Mucin-nivået kan også øke når skinnet styrkes. Histologisnitt av skinn og gjelle viste en bedring hos fisken i globen. Bedring i gjellestatus kan forklares med god vannkvalitet, lav turbiditet og TSS. Det ble registrert en stor andel av øyeskader hos fisken i FishGLOBE. Det er ukjent hva dette skyldes.

Tittel

FishGLOBE – a new S-CCS concept for farming salmon

Sammendrag

Two-hundred-thousand post-smolts were followed from RAS, to four months in FishGLOBE, and three months after transfer to sea cage. Water quality in FishGLOBE was as recommended. Mortality in the globe was 1.4 % and 4.9 % in sea cage. The growth; TGC = 4.0 and SGR = 1.3. The fish had slightly elevated levels of Mg in FishGLOBE and increased expression of hsp90 and mucin. Histology showed that skin and gills status improved in the globe. A large proportion of eye injuries were registered in FishGLOBE. It is unknown what caused this.

Bidragsytere

Åsa Maria Olofsdotter Espmark

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Produksjonsbiologi ved NOFIMA

Kevin Torben Stiller

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Produksjonsbiologi ved NOFIMA

Khurram Shahzad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Khurram Shahzad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Produksjonsbiologi ved NOFIMA

Britt Kristin Megård Reiten

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur ved NOFIMA

Yuriy Marchenko

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Ernæring og fôrteknologi ved NOFIMA
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »