Cristin-resultat-ID: 1876378
Sist endret: 21. januar 2021 11:06
Resultat
Rapport
2020

Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse for sidebekker i Suldal.

Bidragsytere:
  • Espen Olsen Espedal og
  • Christoph Postler

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 363
Antall sider: 157

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse for sidebekker i Suldal.

Sammendrag

Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Fylkesmannen i Rogaland om å få utført fysisk og biologisk kartlegging, og forslag til tiltak i 23 sidebekker til Suldalsvassdraget i Rogaland. I tillegg var Statkraft interessert i å finansiere tilsvarende undersøkelser i ytterligere 2 sidebekker (Førlandskanalen og Kvilldalsåa). NORCE LFI fikk oppdraget og har i denne forbindelse gjennomført feltarbeid i form av kartlegging av habitat og fysiske inngrep, samt ungfiskundersøkelser. Eksisterende informasjon om vassdragene ble også hentet inn i underveis i arbeidet. Samlet gir resultatene av arbeidet grunnlag for å kunne vurdere fisketetthet, habitatforhold og påvirkningsgrad av fysiske inngrep på habitatforholdene og fiskebestanden. I tillegg gir de mulighet til å anbefale tiltak for å gjenopprette mest mulig naturlig tilstand i hver enkelt vannforekomst.

Bidragsytere

Espen Olsen Espedal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

  • Tilknyttet:
    Forfatter
1 - 2 av 2