Cristin-resultat-ID: 1877268
Sist endret: 22. januar 2021 14:35
Resultat
Rapport
2020

Kartlegging av habitatforhold i nedre Tokkeåi

Bidragsytere:
 • Sebastian Franz Stranzl
 • Christoph Postler og
 • M. O. Engquist

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 374
Antall sider: 27

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av habitatforhold i nedre Tokkeåi

Sammendrag

Etter habitatforbedrende tiltak i form av ripping, terskeljusteringer og utlegg av både gytegrus, blokk og skjulrik rullestein i nedre Tokkeåi i løpet av de siste årene, ønsket Statkraft en ny fysisk kartlegging i Tokkeåi for å kunne evaluere effekten av gjennomførte tiltak. NORCE LFI har i denne forbindelse gjennomført feltarbeid høsten 2019 i form av kartlegging av habitat og fysiske inngrep. Resultatene fra denne kartleggingen har blitt sammenlignet med tidligere data fra tidligere kartlegging i 2016. I nedre halvdel av Tokkeåi fra Elvarheim til Bandak hvor det er gjennomført terskeljusteringer og ripping av substrat, har gjennomsnittlig skjultilgang økt fra kategori «lite skjul» til «middels skjul». Gytearealene på denne strekningen har ikke økt i stor grad (+40 m2) siden 2016. Økningen i skjulverdi i denne strekningen er sannsynligvis et resultatet av de omfattende tiltakene som er gjennomført på strekningen. I øvre halvdel av Tokkeåi fra Helvetesfossen til Elvarheim er det gjennomført tiltak i form av utlegg av stein og grus, terskeljusteringer og restaurering av en bakevje. I denne strekningen har gjennomsnittlig skjultilgang økt fra kategori «middels skjul» til «mye skjul». I tillegg til dette har det potensielle gytearealet på strekningen økt betraktelig (+1594 m2) siden 2016. Økt skjultilgang og gyteareal i denne strekningen skyldes sannsynligvis tiltakene i området kombinert med massetransport som har bedret forholdene også nedstrøms selve tiltaksområdene.

Bidragsytere

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

M. O. Engquist

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3