Cristin-resultat-ID: 1882839
Sist endret: 10. mars 2021, 11:09
Resultat
Rapport
2021

Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen

Bidragsytere:
 • Anne Homme
 • Hilde Danielsen og
 • Kari Ludvigsen

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Samfunn

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 276
ISBN: 978-82-8408-129-8

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen

Bidragsytere

Anne Dåsvatn Homme

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anne Homme
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen

Hilde Danielsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kari Ludvigsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Kommunane som barnehagestyresmakt i implementeringa av den nye rammeplanen. .

Børhaug, Kjetil; Nordø, Åsta Dyrnes. 2021, NORCE, UIBFaglig kapittel

Barnehageeigarane og rammeplanen.

Børhaug, Kjetil; Homme, Anne; Olsen, Torjer Andreas; Ludvigsen, Kari. 2021, UIT, UIB, HVLFaglig kapittel

Utformingen av rammeplanens mål og virkemidler.

Ludvigsen, Kari; Homme, Anne. 2021, UIB, HVLFaglig kapittel

Diskusjon og avslutning.

Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2021, NORCE, UIBFaglig kapittel

Innledning.

Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari. 2021, NORCE, HVL, UIBInnledning
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »