Cristin-resultat-ID: 1887752
Sist endret: 8. februar 2021 15:11
Resultat
Rapport
2020

Tiltak til bedring av hydromorfologisk miljøtilstand i Espedalselva

Bidragsytere:
 • Ulrich Pulg og
 • Espen Olsen Espedal

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 375
Antall sider: 23

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tiltak til bedring av hydromorfologisk miljøtilstand i Espedalselva

Sammendrag

Espedalsvassdraget er et svært produktivt habitat for sjøaure og laks. Deler av vassdraget er nesten urørt, har en enestående og særpreget morfologi. Generelt sett finnes det mye skjul og gode habitatforhold for ungfisk av laks og sjøaure. Likevel er det en rekke hydromorfologiske inngrep, deriblant fraføring av vann til Flørli kraftverk, forbygninger, tørrlegging av sideløp og sandutslipp fra sandtak. Det anslås at disse inngrepene samlet kan ha redusert smoltpotensialet i vassdraget med ca. 14 %. Som følge av vannforskriftsarbeidet og mulig vilkårsrevisjon av konsesjon til Flørli kraftverk er det behov for å vurdere og gjennomføre tiltak til sikring og forbedring av vannmiljøet. Det anbefales følgende tiltak dersom økologisk tilstand skal sikres og forhold for sjøaure og laks skal forbedres: 1) Bevaring av de resterende gode miljøforholdene (sandfang ved grustak, bevaring av eksisterende sideløp m.m.). 2) Vurdering av fiskepassasjer til Røssdalen eller øvre Vindøla 3) Vurdering av vannslipp i perioder. 4) Utlegging av gytegrus i Espedalselva rett nedenfor Espedalsvatnet og i øvre elv. 5) Restaurering/tilkobling av sideløp. 6) Justering og vedlikehold av terskler og forbygninger. Best kost-nytte effekt forventes for etablering av sandfang og bevaring av vassdragshabitatet. Deretter følger grusutlegg, tilkobling av sideløp og justering av terskler og forbygninger.

Bidragsytere

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Espen Olsen Espedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2