Cristin-resultat-ID: 1890184
Sist endret: 16. februar 2021, 08:29
Resultat
Rapport
2020

Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen : Status for bransjer og bedrifter, samt forslag til hvordan måle over tid

Bidragsytere:
 • Marie Bysveen
 • Kirsten Svenja Wiebe
 • Petter Støa og
 • Lene Lad Johansen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Energi AS

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 2020:00251
Antall sider: 56
ISBN: 978-82-14-06532-9

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Generell teknologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen : Status for bransjer og bedrifter, samt forslag til hvordan måle over tid

Sammendrag

Denne rapporten svarer på oppdrag 'Grønn Konkurransekraft i Trondheimsregionen' med oppdragsgivere Trondheim kommune (TK) og Trondheimsregionen (TREG). Foreliggende leveranse gir en oversikt over eksisterende Grønt næringsliv i Trondheimsregionen basert på kvantitative og kvalitative analyser, og setter dette i et nasjonalt og Europeisk perspektiv. Det er foretatt en gjennomgang av mulige indikatorer og gjort en gjennomgang av disse, foreslått hvilke som kan brukes. Til slutt er det presentert noen muligheter for videre arbeid for styrking av Grønn konkurransekraft i regionen (Trondheimsregionen oppdragsgiver). Ulike økonomiske og miljømessige faktorer bør kvantifiseres for å måle grønn konkurransekraft. Vi anbefaler å bruke 15 indikatorer i fem ulike kategorier (økonomi og miljø, økonomisk struktur, arbeidsmarked og befolkning, teknologi og innovasjon, grønne strategier) pluss seks indikatorer som gir bakgrunnsinformasjoner om regionen. Datatilgjengelighet varierer, men vi mener at robustheten i de foreslåtte metodene for å estimere indikatorene er tilstrekkelig god.

Bidragsytere

Marie Bysveen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Termisk energi ved SINTEF Energi AS

Kirsten Svenja Wiebe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bærekraftig energiteknologi ved SINTEF AS

Petter Støa

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stab ved SINTEF Energi AS

Lene Lad Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 4 av 4