Cristin-resultat-ID: 1896875
Sist endret: 10. mars 2021, 09:55
Resultat
Rapport
2020

Håndbok spenningsregulering

Bidragsytere:
 • Bendik Nybakk Torsæter
 • Aurora Flataker
 • Merkebu Zenebe Degefa
 • Kjersti Berg og
 • Magne Lorentzen Kolstad

Utgiver/serie

Utgiver

Energi Norge

Serie

Publikasjon (Energi Norge)

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 456-2021
Antall sider: 108
ISBN: 978-82-436-1075-0

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Elkraft og elektrotekniske fag
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Håndbok spenningsregulering

Sammendrag

Håndbok Spenningsregulering er utarbeidet som en del av SAMREG-prosjektet, som er et forskningsprosjekt finansiert av norske distribusjonsnettselskap. Hensikten med håndboka er å gi nettselskap og andre aktører økt kunnskap om spenningsreguleringstiltak og hvordan man kan utnytte og samordne spenningsregulatorer på en best mulig måte. Håndbok Spenningsregulering inneholder en nettplanleggingsmetodikk som skal gjøre det enklere å vurdere spenningsreguleringstiltak som alternativ til nettforstekning. Håndbok Spenningsregulering er et oppslagsverk for alle som arbeider med spenningsregulering i det elektriske distribusjonsnettet. Håndboka gir først en innføring i spenningskvalitet i distribusjonsnett. Deretter presenteres dagens teknologi for spenningsregulering, regulatorenes egnethet i ulike case, og nettselskaps erfaringer med spenningsregulatorer. Det gis deretter en innføring i begrepet samordnet spenningsregulering, samt viktige parametere ved samordning av spenningsregulatorer i distribusjonsnett. Til slutt presenteres en planleggingsmetodikk for vurdering av spenningsreguleringstiltak som alternativ til tradisjonell nettforsterkning, i form av en viktig sjekkliste og konkrete eksempler på anvendelse av metodikken i case der spenningsreguleringstiltak vurderes.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Bendik Nybakk Torsæter

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS

Aurora Flataker

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS

Merkebu Zenebe Degefa

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS

Kjersti Berg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS

Magne Lorentzen Kolstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 5 av 5