Cristin-resultat-ID: 1901387
Sist endret: 26. mars 2021, 15:37
Resultat
Rapport
2021

Sluttrapportering Registreringsarbeid under prosjektet «Ryddeaksjon Jærkysten» 2018–2020

Bidragsytere:
 • Marte Haave og
 • Eivind Bastesen

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 29
ISBN: 978-82-8408-135-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sluttrapportering Registreringsarbeid under prosjektet «Ryddeaksjon Jærkysten» 2018–2020

Sammendrag

Undersøkelsen har benyttet innsamling og registrering av avfall ved tre skoler på tre definerte lokaliteter i 2018–2020, samt data fra ryddelogg med mengder strandavfall mottatt av Jæren friluftsråd i perioden 2015–2020. Datagrunnlaget er benyttet for å klassifisere hovedtyper og mengder avfall med variasjon mellom år, sesonger og områder, samt å undersøke trender i mengden avfall langs Jærkysten. Studien viser at innsamling av støttedata med tanke på senere data-analyser gir et langt bedre grunnlag for å undersøke mønstre og trender enn dersom data hentes fra tilfeldig innsamling ved frivillige. Innsamlede data kan benyttes til å anslå hvor mye nytt avfall som strander i et område per år, og dermed benyttes til å anslå behovet for ryddefrekvens, samt undersøke trender over tid, og kan benyttes til å utarbeide målrettede ryddekart.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marte Haave

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eivind Bastesen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2