Cristin-resultat-ID: 1903854
Sist endret: 13. april 2021, 16:10
Resultat
Rapport
2020

Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer : Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader

Bidragsytere:
 • Lars-Erik Borge
 • Torgeir Kråkenes
 • Luka Marcinko og
 • Ole Henning Nyhus

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 68
ISBN: 978-82-7570-636-0
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Økonomisk-administrative fag
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer : Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader

Sammendrag

Et hovedformål med inntektssystemet er å utjevne forskjeller i økonomiske rammebetingelser mellom kommuner. De to viktigste elementene i inntektssystemet som bidrar til utjevning er skatte- og utgiftsutjevningen. Formålet med skatteutjevningen er å utjevne forskjeller i skatteinntekter, mens utgiftsutjevningen kompenserer for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Denne rapporten er relevant for utgiftsutjevningen i inntektssystemet.

Bidragsytere

Lars-Erik Borge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS

Torgeir Kråkenes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS

Luka Marcinko

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS

Ole Henning Risnes Nyhus

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ole Henning Nyhus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 4 av 4