Cristin-resultat-ID: 1911012
Sist endret: 20. mai 2021, 12:17
Resultat
Rapport
2021

Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020.

Bidragsytere:
 • Nina Jentoft
 • Øyvind Hellang og
 • Migle Gamperiene

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 45
ISBN: 978-82-8408-136-6

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Statsvitenskap
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020.

Bidragsytere

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Øyvind Hellang

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Migle Helmersen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Migle Gamperiene
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3