Cristin-resultat-ID: 1914378
Sist endret: 28. september 2021, 10:00
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2021

Er tidlige oppfølgingssamtaler med motiverende intervju en god metode for å hjelpe langtidssykmeldte tilbake i jobb?

Bidragsytere:
  • Vegard Foldal

Tidsskrift

Blog.medisin.ntnu.no

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Er tidlige oppfølgingssamtaler med motiverende intervju en god metode for å hjelpe langtidssykmeldte tilbake i jobb?

Bidragsytere

Vegard Stolsmo Foldal

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Vegard Foldal
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1