Cristin-resultat-ID: 1939596
Sist endret: 4. november 2021, 16:43
Resultat
Rapport
2021

Pasientsikkerhetskultur: oppfatninger og holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmetjenesten og korttidsavdeling i kommunale helse- og omsorgstjenester

Bidragsytere:
 • Lisbet Grut
 • Mette Røhne og
 • Kathrine Cappelen

Utgiver/serie

Utgiver

Sintef

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 2021:00069
Antall sider: 49
ISBN: 978-82-14-06482-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientsikkerhetskultur: oppfatninger og holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmetjenesten og korttidsavdeling i kommunale helse- og omsorgstjenester

Sammendrag

Rapporten formidler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om ansattes oppfatninger av og holdninger til pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester, gjennomført ved hjelp av den norske validerte versjonen av spørreskjemaet Nursing Home Survey on Patient Safety. Undersøkelsen leder fram til fem anbefalte punkter: 1) Ledelsesforankring på alle nivåer, også førstelinjeledere, er viktig for å utvikle en god pasientsikkerhetskultur; 2) Lokal forankring av tiltak og involvering av ansatte med direkte pasient-brukerkontakt er viktig for at innsats knyttet til pasientsikkerhet skal føre til konkrete resultater; 3) Det er nødvendig med konkrete og kortsiktige resultatmål; 4) For å utvikle en kultur der ansatte er opptatt av pasientsikkerhet, må ledere og ansatte anerkjenne at feil handler om systemet, og ikke om den enkelte ansatte; 5) Utvikling av pasientsikkherhetskultur og innføring av digitale tavler er virkemidler som støtter opp om hverandre, og som må sees i sammenheng med mål om bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Bidragsytere

Lisbet Grut

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Mette Røhne

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smart Sensors and Microsystems ved SINTEF AS

Kathrine Cappelen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3