Cristin-resultat-ID: 1960842
Sist endret: 29. november 2021, 13:16
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2021

Tredje utsett av fisk i Atlantis

Bidragsytere:
  • Redaksjonen kyst.no

Tidsskrift

Kyst.no

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tredje utsett av fisk i Atlantis

Sammendrag

Atlantis Subsea Farming har nå satt ut fisk i de nedsenkbare merdene for tredje gang på lokaliteten Otervika helt sør i Nordland. Det ble satt ut fisk på ca 1,5-2,0 kg i to nedsenkbare merder, med 170 000 i hver merd.

Bidragsytere

Redaksjonen kyst.no

  • Tilknyttet:
    Forfatter
1 - 1 av 1