Cristin-resultat-ID: 2012988
Sist endret: 28. mars 2022, 12:11
Resultat
Rapport
2022

Læringspraksis og læringskultur i NAV – Arbeids- og tjenestelinjen : En ståstedsanalyse

Bidragsytere:
 • Per Morten Schiefloe
 • Martin Inge Standal
 • Hans Donali Tilset
 • Gudveig Gjøsund og
 • Lucia Liste Muñoz

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
ISBN: 978-82-7570-676-6
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Sosiologi
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Læringspraksis og læringskultur i NAV – Arbeids- og tjenestelinjen : En ståstedsanalyse

Sammendrag

Denne rapporten er et bidrag innenfor den strategiske samarbeidsavtalen mellom NAV og NTNU, der et av formålene er å «styrke kunnskapsbasert praksis ved å utvikle NAV som en lærende organisasjon, med fokus på forbedring av organisatoriske prosesser og tjenester

Bidragsytere

Per Morten Schiefloe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Martin Inge Standal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Hans Donali Tilset

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Gudveig Gjøsund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Lucia Liste Munõz

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Lucia Liste Muñoz
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 5 av 5