Cristin-resultat-ID: 2013592
Sist endret: 30. mars 2022, 09:59
Resultat
Intervju
2022

Målrettede grep for å inkludere flere, sosialt og digitalt

Bidragsytere:
 • Elin Thygesen og
 • Lene Lundberg

Om resultatet

Intervju
Publiseringsår: 2022
Sted: Universitetet i Agder
Type: Internett
Dato: 25. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Målrettede grep for å inkludere flere, sosialt og digitalt

Sammendrag

En aldrende befolkning og rask utvikling av digitale innbyggertjenester gjør at sårbare personer faller utenfor det digitale fellesskapet. Å motvirke ensomhet og å gi eldre grunnleggende teknologikompetanse er blant målene.

Bidragsytere

Elin Thygesen

 • Tilknyttet:
  Intervjuobjekt
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Lene Lundberg

 • Tilknyttet:
  Journalist
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2