Cristin-resultat-ID: 2019017
Sist endret: 25. april 2022, 17:33
Resultat
Rapport
2022

KUBEN – Mulighetshuset

Bidragsytere:
 • Nina Jentoft
 • Kristina Sivertsen og
 • Trond Stalsberg Mydland

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 67
ISBN: 978-82-8408-197-7

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KUBEN – Mulighetshuset

Sammendrag

I denne rapporten presenteres ideene bak, samarbeidet om og aktivitetstilbudet i «Mulighetshuset» KUBEN som ble gjennomført i perioden 2016-2021. Målet for et slikt mulighetshus er å møte innbyggeres ulike behov relatert til sammensatte problemer på rusfeltet, og legge til rette for at disse innbyggerne kan finne gode veier videre ved bruk av egne ressurser. «Mulighetshuset» KUBEN representerer et fysisk sted, med ulike aktivitetstilbud, men også et nytt perspektiv på hvordan tjenesteytere møter innbyggere som på ulike måter er berørt av rusrelaterte utfordringer. I tråd med prosjektets formål har tidligere Søgne kommune, den frivillige aktøren A-larm og FoU-institusjonen NORCE samarbeidet tett om utviklingen av tjenestetilbudet sammen med deltakerne, og samarbeidsmodellen sammen med de ansatte på tjenestenivå. Likepersonsordningen er en sentral del av tilbudet i KUBEN. Innbyggerne som tilbudet har nådd ut til gir uttrykk for at de er svært fornøyde med tilbudet – både i form av aktiviteter ut fra lokalene på KUBEN og oppfølging fra likepersoner. Måten deltakerne har blitt møtt på av de ansatte i KUBEN, både fra kommune og A-larm, og den tilrettelegging de har opplevd, trekkes særlig frem som positivt og viktig. Et annet positivt aspekt med KUBEN er den arenaen som er skapt for samhandling og tjenesteutvikling mellom deltakere, aktører fra offentlig sektor og ideell sektor, som også har bidratt til erfarings- og kompetanseutveksling mellom partene. Søgne-miljøet har klart å løfte en samarbeidsmodell på dette feltet som synes unik, til tross for mange uforutsette hindre på veien som kommunesammenslåing og koronapandemi. Man har ikke kommet så langt som ønsket, likevel har denne måten å samarbeide på gitt et tilskudd til kommunalt rusarbeid.

Bidragsytere

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Kristina Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Trond Stalsberg Mydland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3