Cristin-resultat-ID: 529571
Sist endret: 30. oktober 2017, 10:56
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2011

Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke

Bidragsytere:
 • Stephanie Dietrich
 • Trond Skard Dokka og
 • Harald Hegstad

Utgiver/serie

Utgiver

Tapir Akademisk Forlag
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2011
Antall sider: 250
ISBN: 978-82-519-2510-5

Importkilder

Bibsys-ID: 111046599

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke

Bidragsytere

Stephanie Dietrich

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Trond Dokka

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Trond Skard Dokka
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Fagseksjonen ved Universitetet i Oslo

Harald Hegstad

 • Tilknyttet:
  Redaktør
1 - 3 av 3

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Den lutherske kyrkja sitt forhold til andre religionar.

Leirvik, Oddbjørn Birger. 2011, Tapir Akademisk Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

"Jeg tror på de hellige fellesskap." Teologiske refleksjoner rundt kirken som fellesskap.

Dietrich, Stephanie. 2011, Tapir Akademisk Forlag. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

En diakonal kirke.

Nordstokke, Kjell. 2011, Tapir Akademisk Forlag. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst.

Hegstad, Harald. 2011, Tapir Akademisk Forlag. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Dåp og trosopplæring.

Graff-Kallevåg, Kristin. 2011, Tapir Akademisk Forlag. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »