Cristin-resultat-ID: 705625
Sist endret: 21. januar 2015, 15:27
Resultat
Rapport
2005

Mellom trygd og arbeid. Motivasjon og risiko i uføres betraktninger om å gå tilbake til arbeidslivet. FoU rapport nr 1/2005 Between welfare and work. Disability pensioner's motivation and deliberations of risk with regard to return to work

Bidragsytere:
 • Torunn S Olsen
 • Nina Jentoft og
 • Gro Kvåle

Utgiver/serie

Utgiver

Agderforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: jan.05
Antall sider: 18
ISBN: 8276020984

Importkilder

ForskDok-ID: r05008762

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mellom trygd og arbeid. Motivasjon og risiko i uføres betraktninger om å gå tilbake til arbeidslivet. FoU rapport nr 1/2005 Between welfare and work. Disability pensioner's motivation and deliberations of risk with regard to return to work

Sammendrag

Dette er en delrapport fra evalueringen av trygdeetatens og Aetats arbeid med å få uføre tilbake i arbeid, utført av Agderforskning og Høgskolen i Agder for Arbeids- og sosialdepartementet. På bakgrunn av personlige intervjuer med 50 uføre som forsøker å komme tilbake i arbeid, belyser artikkelen de motivasjons-, risiko- og suksessfaktorene som dette innebærer sett fra brukernes perspektiv. Samtlige ser den passive uføre- og utenfortilværelsen som uønsket og knytter sterke sosiale og personlige verdier til det å delta i arbeidslivet. Økonomiske fordeler ved å delta i arbeidslivet vektlegges i liten grad. Derimot knyttes det personlig og økonomisk risiko til det å skulle gå over fra trygd til arbeidsinntekt. Bl.a. anses ordningen med at man mister retten til uførepensjon etter tre år i arbeid, som en begrensning på om man våger å satse på arbeid framfor trygd som inntektskilde. Når det gjelder suksessfaktorer er det forhold som helse og personlige egenskaper som vektlegges sterkest for muligheten for å komme tilbake i arbeid. Forventningene til Aetats hjelp og bistand synes å ha vært høyere enn det som har blitt innfridd i en del tilfeller. Derimot oppfattes trygdeetatens innsats i forbindelse med reaktivisering som bedre enn forventet. Noensavner en tettere oppfølging og dialog også etter at de har kommet i arbeid.

Bidragsytere

Torunn Skåltveit Olsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torunn S Olsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder

Gro Kvåle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder
1 - 3 av 3