Cristin-resultat-ID: 714967
Sist endret: 27. januar 2011, 00:00
Resultat
Rapport
2009

"Et liv jeg ikke valgte". Om unge uføre i fire fylker

Bidragsytere:
 • Torunn S Olsen og
 • Nina Jentoft

Utgiver/serie

Utgiver

Agderforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Hefte: 9
Antall sider: 270

Importkilder

ForskDok-ID: r11006630

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Et liv jeg ikke valgte". Om unge uføre i fire fylker

Sammendrag

Denne forskningsrapporten tar for seg et dagsaktuelt tema, nemlig unge uføreproblematikken. Vi har sett nærmere på hvorfor unge mennesker blir uføretrygdet før de fyller 35 år. Rapporten er basert på data fra fire fylker og har fanget opp en del tema som går på tvers av fylkene. Ved oppstart av prosjektet forventet vi å kartlegge utstøtningsmekanismer i arbeidslivet, men endte med å kartlegge omsorgssvikt i ung alder. Historiene vi har hørt minner lite om lat ungdom, men heller om bristende forutsetninger for å kunne leve gode liv, ta en utdanning og komme i arbeid. Mange av historiene er sterke og peker tilbake på dysfunksjonelle familier, og en voksen verden utenfor familien som ikke reagerer. De unges historier bekreftes av mappene vi har fått innsyn i, legeinformantene og informantene i arbeids- og velferdsforvaltningen. Løsningene på unge uføreproblematikken finnes i liten grad i NAV-huset. Løsningene må søkes forut for NAV. Hjelpeapparatet framstår imidlertid som fragmentert og mange barn blir tapere fordi de ikke blir sett eller reagert på tidsnok.

Bidragsytere

Torunn Skåltveit Olsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torunn S Olsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder
1 - 2 av 2