Cristin-resultat-ID: 897042
Sist endret: 21. januar 2015, 15:27
Resultat
Rapport
2011

Barn og unges frivillige organisering i Hordaland fra 1999 til 2009. Med fokus på endringer i barn og unges organisasjonsvilkår og konsekvenser for deres makt og deltakelse overfor myndighetene. Utrykt vedlegg til NOU 2011:20

Bidragsytere:
  • Åsta Dyrnes Nordø

Utgiver/serie

Utgiver

Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Antall sider: 59
ISBN: 978-82-583-1117-8

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn og unges frivillige organisering i Hordaland fra 1999 til 2009. Med fokus på endringer i barn og unges organisasjonsvilkår og konsekvenser for deres makt og deltakelse overfor myndighetene. Utrykt vedlegg til NOU 2011:20

Bidragsytere

Åsta Dyrnes Nordø

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1