Cristin-resultat-ID: 909075
Sist endret: 18. november 2019, 14:49
Resultat
Annet produkt
2012

Dalsveien 72

Bidragsytere:
  • Vigdis Ruud

Utgiver

Dalsveien 72
Oslo

Om resultatet

Annet produkt
Publiseringsår: 2012
Norsk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dalsveien 72

Sammendrag

Dalsveien 72 Rehabilitering/Tilbakeføring Ferdigstillelse 2010/2011. Interiører i tre. Huset er en stor villa i en stor hage. Et av flere like hus bygget av samme byggmester da Holmenkollbanen ble etablert. Karakteristisk er kraftige grunnmurer bygget opp av granitten som ble sprengt ut når linjen ble lagt. Huset er brunbeiset (opprinnelig sikkert tjærebehandlet) med valmet tak og med farger på vinduer og dører. Et nasjonalromantisk uttrykk. Arbeidene skulle i utgangspunktet ikke være så omfattende. Men ved å sette seg inn i husets karakter og historie, ble alle overbevist om at huset fortjente omstrukturering og en del tilbakeføring for å rydde opp i planløsninger og romforløp. Vi studerte opprinnelige tegninger og bygningsdetaljer og fant frem til løsninger som både huset og byggherren kan leve med. Dialogen mellom den opprinnelige arkitekturen, tilbygg underveis og nye praktiske funksjoner er utfordrende. Den gir inspirasjon til den kreative prosessen som fører til nye tolkninger. Min erfaring er at det opprinnelige ofte fungerer bedre enn først tenkt, og gir rom for nye løsninger. Jeg er ansvarlig for utforming av interiørene. Fordi arbeidene ble så omfattende og for å kunne følge en fremdriftplan på byggeplassen, samarbeider jeg med Ark. MNAL Geir Dingstad. Dokumentasjonen av arbeidet foreligger som en loggbok og fotodokumentasjon. Materialet er foreløpig et uredigert "levende" dokument som følger prosessen fra uke til uke og blir ferdig når huset står ferdig. Dokumentasjonen er tenkt som en publikasjon og en forelesningsrekke for studenter, som en del av undervisningen. Prosessen er viktig for meg fordi jeg "tvinges" til et bevisst forhold til alle valg på en mer presis måte når det skrives ned. Ved å beskrive denne prosessen ønsker jeg å formidle hvor komplekst, omfattende og interessant vårt fagområde er.

Tittel

Dalsveien 72

Sammendrag

Dalsveien 72 Rehabilitering/Tilbakeføring Ferdigstillelse 2010/2011. Interiører i tre. Huset er en stor villa i en stor hage. Et av flere like hus bygget av samme byggmester da Holmenkollbanen ble etablert. Karakteristisk er kraftige grunnmurer bygget opp av granitten som ble sprengt ut når linjen ble lagt. Huset er brunbeiset (opprinnelig sikkert tjærebehandlet) med valmet tak og med farger på vinduer og dører. Et nasjonalromantisk uttrykk. Arbeidene skulle i utgangspunktet ikke være så omfattende. Men ved å sette seg inn i husets karakter og historie, ble alle overbevist om at huset fortjente omstrukturering og en del tilbakeføring for å rydde opp i planløsninger og romforløp. Vi studerte opprinnelige tegninger og bygningsdetaljer og fant frem til løsninger som både huset og byggherren kan leve med. Dialogen mellom den opprinnelige arkitekturen, tilbygg underveis og nye praktiske funksjoner er utfordrende. Den gir inspirasjon til den kreative prosessen som fører til nye tolkninger. Min erfaring er at det opprinnelige ofte fungerer bedre enn først tenkt, og gir rom for nye løsninger. Jeg er ansvarlig for utforming av interiørene. Fordi arbeidene ble så omfattende og for å kunne følge en fremdriftplan på byggeplassen, samarbeider jeg med Ark. MNAL Geir Dingstad. Dokumentasjonen av arbeidet foreligger som en loggbok og fotodokumentasjon. Materialet er foreløpig et uredigert "levende" dokument som følger prosessen fra uke til uke og blir ferdig når huset står ferdig. Dokumentasjonen er tenkt som en publikasjon og en forelesningsrekke for studenter, som en del av undervisningen. Prosessen er viktig for meg fordi jeg "tvinges" til et bevisst forhold til alle valg på en mer presis måte når det skrives ned. Ved å beskrive denne prosessen ønsker jeg å formidle hvor komplekst, omfattende og interessant vårt fagområde er.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Vigdis Ruud

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1