Velg en type først
1 - 10 av 79 | Neste | Siste »

Kunnskap og makt i færøysk helsepolitikk 1820-1970.

Jákupsstovu, Beinta i. 2003, Universitetet i Bergen. UIBDoktorgradsavhandling

Kvinnerollen på Færøyene i endring.

Jákupsstovu, Beinta í. 2004, Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap. HIMVitenskapelig foredrag

Velferd på Færøyene : ny velferdsmodell i støpeskjeen.

Jákupsstovu, Beinta í. 2007, Háskólaútgáfan. HIMVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Velferd på Færøyene - ny velferdsmodell i støpeskjeen.

Jákupsstovu, Beinta í. 2007, utenTitteltekst. HIMVitenskapelig foredrag

Vestnordens geopolitiske plass Øst-Vest og i Nordområdene.

Jákupsstovu, Beinta í. 2016, Fagdag for historie- og samfunnsfagslærere i videregående skoler i Møre og Romsdal. HIMFaglig foredrag

Færøysk liv i nordisk perspektiv - Festskrift til Beinta í Jákupsstovu.

Bugge, Edit; Bugge, Heine; Tornes, Kristin. 2011, Føroya Fródskaparfelag. HIM, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Barns helse i spenningsfeltet mellom sosialpolitisk engasjement, profesjonsinteresser og nasjonalt selvbilde.

Jákupsstovu, Beinta í. 2001, Helsekameratene : tverrfaglig nettverk for medisinsk historie. HIMPoster

Kunnskap og makt i færøysk helsepolitikk 1820-1970. Avhandling (dr. polit.).

Jákupsstovu, Beinta í. 2003, HIMDoktorgradsavhandling

Kvinner ingen adgang? : rekruttering av kvinner til bystyret i Tórshavn 1972-1992.

Jákupsstovu, Beinta Í.. 1996, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. HIMVitenskapelig artikkel

Kvinneunderskudd blant færøyske politikere – sett i lys av Norris’ traktmodell for rekruttering av politiske representanter.

Jákupsstovu, Beinta í. 2013, Tidsskrift for samfunnsforskning. HIMVitenskapelig artikkel
1 - 10 av 79 | Neste | Siste »