Velg en type først
1 - 10 av 100 | Neste | Siste »

Barnehage eller kontantstøtte? : en studie av småbarnforeldres bruk av og ønsker om ulike omsorgs- og tilsynsordninger.

Aarseth, Turid. 1998, HIMRapport

Politisk styring i resultatkommunene.

Aarseth, Turid. 2012, Universitetsforlaget. HIMVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Muligheter og begrensninger ved bruk av statistikk i folkehelsearbeidet.

Aarseth, Turid. 2014, Samling for folkehelsekoordinatorer i Møre og Romsdal. HIMFaglig foredrag

Alt mulig-politikerne mister oversikten.

Aarseth, Turid. 2014, HIMIntervju

Lederrollen mellom drift, forvaltning og utvikling.

Aarseth, Turid. 2006, Ledersamling : Møre og Romsdal fylke. HIMPoster

Bruk av intervju som metode innen forvaltningsrevisjonen.

Aarseth, Turid. 2006, Seminar for Kommunerevisorforeningen. HIMPoster

Måling av resultat og forbetringsområde.

Aarseth, Turid. 2005, Konferanse i regi av Møre og Romsdal fylke. HIMPoster

Utfordringer ved omorganisering.

Aarseth, Turid. 2005, Drifts- og forvaltningsavdelingen, Molde kommune. HIMPoster

Måling av resultat og forbetringsområde.

Aarseth, Turid. 2005, Konferanse i regi av Møre og Romsdal fylke. HIMPoster

Med Ormen i det lange løp.

Aarseth, Turid. 2005, Aukra kommune. HIMPoster
1 - 10 av 100 | Neste | Siste »