Cristin-person-ID: 1004221
Person

Ingeborg Jenssen Sandbukt

  • Stilling:
    Prosjektleder
    ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater Resultater

Testing the static-99R as a global screen for risk of sex crime recidivism in a Norwegian routine sample.

Sandbukt, Ingeborg Jenssen; Skardhamar, Torbjørn; Kristoffersen, Ragnar; Friestad, Christine. 2020, Sexual abuse. A Journal of Research and Treatment. KRUS, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

BASIS-prosjektet 2016-2019 (Behandling av seksuallovbruddsdømte i sør-øst).

Sandbukt, Ingeborg Jenssen; Friestad, Christine; Dugstad, Sjur; Khazaeni, Saghi. 2019, KRUS, OUSRapport
1 - 2 av 2