Cristin-prosjekt-ID: 654639
Sist endret: 6. mai 2019 11:30

Cristin-prosjekt-ID: 654639
Sist endret: 6. mai 2019 11:30
Prosjekt

Behandling av seksuallovbruddsdømte i sør-øst (BASIS-prosjektet)

prosjektleder

Ingeborg Jenssen Sandbukt
ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helsedirektoratet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri • Klinisk psykologi

Emneord

Behandling • Seksualisert vold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2016 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av seksuallovbruddsdømte i sør-øst (BASIS-prosjektet)

Tittel

BASIS-prosjektet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingeborg Jenssen Sandbukt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

Sjur Dugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Saghi Khazaeni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Pål Grøndahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

Åse-Bente L Rustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskning og utvikling psykisk helse ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »