Cristin-person-ID: 1131790
Person

Trine Bjerke Johansen

  • Stilling:
    Seniorrådgiver
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Akuttplassering i barnevernsinstitusjoner: en systematisk kartleggingsoversik.

Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Johansen, Trine Bjerke; Blaasvær, Nora; Ames, Heather Melanie R; Berg, Rigmor. 2020, UIT, FHIRapport

Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten: en oversikt over systematiske oversikter.

Meneses Echavez, Jose Francisco; Johansen, Trine Bjerke; Holte, Hilde H; Harboe, Ingrid; Underland, Vigdis; Zinöcker, Severin. 2021, FHI, UIORapport

Can Remote Patient Monitoring Be the New Standard in Primary Care of Chronic Diseases, Post-COVID-19?

Muller, Ashley Elizabeth; Berg, Rigmor; Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Johansen, Trine Bjerke; Ormstad, Sari Susanna. 2021, Telemedicine journal and e-health. UIT, FHIVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose: en systematisk oversikt.

Jardim, Patricia Sofia Jacobsen; Borge, Tiril Cecilie; Johansen, Trine Bjerke. 2021, FHIRapport

Konsekvenser av covid-19-pandemien for barn og unges liv og psykiske helse: oppdatering av en hurtigoversikt .

Nøkleby, Heid; Borge, Tiril Cecilie; Johansen, Trine Bjerke. 2021, FHIRapport
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »