Cristin-person-ID: 13134
Person

Anne Signe Landheim

 • Stilling:
  Forskningsleder
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Stilling:
  Forsker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Resultater Resultater

FLEXIBLE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT AS A TOOL FOR SUPPORTING CITIZENSHIP.

Brekke, Eva; Clausen, Hanne Kristin; Brodahl, Morten; Landheim, Anne Signe. 2021, The European Conference on Community Psychology. UIO, AHUS, INNLANDETVitenskapelig foredrag

Service User Experiences of How Flexible Assertive Community Treatment May Support or Inhibit Citizenship: A Qualitative Study.

Brekke, Eva; Clausen, Hanne Kristin; Brodahl, Morten; Lexén, Annika; Keet, René; Mulder, Cornelis L.; Landheim, Anne Signe. 2021, Frontiers in Psychology. HINN, Lu, EMC, AHUS, INNLANDET, NEDERLANDVitenskapelig artikkel

Housing preferences among persons with severe mental illness and co-occurring substance use in assertive community treatment: a qualitative study.

Pettersen, Henning; Havnes, Ingrid Amalia; Landheim, Anne. 2020, American Journal of Psychiatric Rehabilitation. HINN, UIO, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Flexible assertive community treatment teams can change complex and fragmented service systems: experiences of service providers.

Trane, Kristin; Aasbrenn, Kristian; Rønningen, Martin; Odden, Sigrun; Lexén, Annika; Landheim, Anne. 2021, International Journal of Mental Health Systems. HINN, Lu, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Mapping, assessing and promoting multiple psychological senses of community (MPSOC) through clinical pathways for treating substance use problems.

Bahl, Nina Kavita Heggen; Landheim, Anne; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Brodahl, Morten. 2021, Nordic Studies on Alcohol and Drugs. STOLAV, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 74 | Neste | Siste »