Cristin-person-ID: 1641
Person

Aktiv cristin-person Gunnar Tellnes

  • Stilling:
    Professor
    ved School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Forebyggende medisin

Kontaktinformasjon

Sted
Professor ved UiO og spesialist i samfunnsmedisin siden 1991. Seksjonsleder for Seksjon for sosialmedisin, http://www.med.uio.no/iasam/sosmed/ Rådgivende overlege i NAV Buskerud.
Sted
Prosjekter om sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering utføres i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet for miljø og biovitenskap, Østlandsforskning, NAV og Norsk kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering www.air.no

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Gunnar Tellnes

Sammendrag

Tidligere arbeid: Har vært lege på Værøy og Røst 1979-84. Forsker og 1.amanuensis ved UiO 1984-91, og professor i trygdemedisin siden 15. mai 1991. Har vært prodekanus, forskningskoordinator og dekanus ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99. I tillegg vært prof. II i forebyggende helsearbeid ved Høgskolen i Akershus 2001-07 www.hiak.no og prof. II i folkehelse ved Høgskolen i Hedmark 2008-09 www.hihm.no . Har vært rådgivende lege i Moss og Rygge og overlege i Rikstrygdeverket www.nav.no (Tidligere: Trygdeetaten/ Rikstrygdeverket ) 1985-98. Rådgivende overlege i fylket (Vestfold) og Sagene Torshov, Oslo 2001-2002 (deltid). Tidligere tillitsverv, bl.a: Past President of European Public Health Association www.EUPHA.org Past President of Norwegian Public Health Association www.NOPHA.org Styreleder for Storedal Kultursenter - Et Natur-Kultur-Helse senter i Sarpsborg, Østfold, 1998-2002 www.storedal.no Natur-Kultur-Helse (NaKuHel), folkehelsearbeid og tverrvitenskapelig interesse Gunnar Tellnes etablerte NaKuHel-senteret i Asker og var styreleder fra starten av i 1994 www.nakuhel.no og www.nakuhel.org . Siden 2004 president i Nature-Culture-Health International www.nacuheal.net . Vice-President in International Academy of Science - Health & Ecology (ICSD) fra 2008. Vice-President of the EUPHA section on Public Mental Health 2006-09. http://www.eupha.org/site/section_pmh.php Aktuelle bøker fra Gunnar Tellnes, se: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=137106 Se mer info under: http://tellnes.info/biography/cv/ NaKuHel-konseptet handler om: Helhetstenkning og kreativitet innenfor: - Natur-, friluftsliv- og miljø aktiviteter - Kultur, kunst, bærekraftig kosthold og fysisk aktivitet - Helsefremmende arbeid, forebygging, terapi og rehabilitering Målet med NaKuHel er å fremme helse miljø og livskvalitet for alle

Tittel

Gunnar Tellnes

Resultater Resultater

Understanding the relationship between subjective health complaints and satisfaction with life for people in prevocational training in Norway.

Ellingsen-Dalskau, Lina Harvold; Berget, Bente; Tellnes, Gunnar; Ihlebæk, Camilla Martha. 2021, Nordic Journal of Social Research. HK, NORCE, NMBU, HIØ, UIO, UIAVitenskapelig artikkel

Is fighting against COVID-19 enough?

Lyshol, Heidi; Tellnes, Gunnar; Kofler, Walter; Glazachev, Oleg S.. 2020, Scandinavian Journal of Public Health. MMA, HK, FHI, UIOKronikk

PUBLIC MENTAL HEALTH PROMOTION, EPIGENETICS AND NACUHEAL - ACTIVITIES.

Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke; Christie, Werner H. 2019, Herald of the International Academy of Science. Russian Section. BI, NTNU, UIOVitenskapelig artikkel

Muskel- og skjelettplager og uførhet - Kan helsefremmende tilbud styrke arbeidsevnen?

Kvammen, Ole Christian; Tellnes, Gunnar. 2019, Det norske medicinske Selskab. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hva er FNs bærekraftsmål.

Kvammen, Ole Christian; Tellnes, Gunnar. 2019, Det norske medicinske Selskab. UIOFaglig kapittel
1 - 5 av 341 | Neste | Siste »