Cristin-person-ID: 1641
Person

Aktiv cristin-person Gunnar Tellnes

  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Gunnar Tellnes

Sammendrag

Tidligere arbeid: Har vært lege på Værøy og Røst 1979-84. Forsker og 1.amanuensis ved UiO 1984-91, og professor i trygdemedisin siden 15. mai 1991. Har vært prodekanus, forskningskoordinator og dekanus ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99. I tillegg vært prof. II i forebyggende helsearbeid ved Høgskolen i Akershus 2001-07 www.hiak.no og prof. II i folkehelse ved Høgskolen i Hedmark 2008-09 www.hihm.no . Har vært rådgivende lege i Moss og Rygge og overlege i Rikstrygdeverket www.nav.no (Tidligere: Trygdeetaten/ Rikstrygdeverket ) 1985-98. Rådgivende overlege i fylket (Vestfold) og Sagene Torshov, Oslo 2001-2002 (deltid). Tidligere tillitsverv, bl.a: Past President of European Public Health Association www.EUPHA.org Past President of Norwegian Public Health Association www.NOPHA.org Styreleder for Storedal Kultursenter - Et Natur-Kultur-Helse senter i Sarpsborg, Østfold, 1998-2002 www.storedal.no Natur-Kultur-Helse (NaKuHel), folkehelsearbeid og tverrvitenskapelig interesse Gunnar Tellnes etablerte NaKuHel-senteret i Asker og var styreleder fra starten av i 1994 www.nakuhel.no og www.nakuhel.org . Siden 2004 president i Nature-Culture-Health International www.nacuheal.net . Vice-President in International Academy of Science - Health & Ecology (ICSD) fra 2008. Vice-President of the EUPHA section on Public Mental Health 2006-09. http://www.eupha.org/site/section_pmh.php Aktuelle bøker fra Gunnar Tellnes, se: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=137106 Se mer info under: http://tellnes.info/biography/cv/ NaKuHel-konseptet handler om: Helhetstenkning og kreativitet innenfor: - Natur-, friluftsliv- og miljø aktiviteter - Kultur, kunst, bærekraftig kosthold og fysisk aktivitet - Helsefremmende arbeid, forebygging, terapi og rehabilitering Målet med NaKuHel er å fremme helse miljø og livskvalitet for alle

Tittel

Gunnar Tellnes

Resultater

Tellnes, G., Batt-Rawden, KB and Christie, W. (2018). Nature Culture Health Promotion as Community building. Journal “Herald of the International Academy of Science. #1. Russian Section” (HIAS.RS). http://www.heraldrsias.ru/.

Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke; Christie, Werner H. 2018, Herald of the International Academy of Science. Russian Section”. BI, NTNU, UIOVitenskapelig artikkel

Folkehelsearbeid krever ledelse.

Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland; Tellnes, Gunnar. 2017, Utposten. UIT, NORD, UIO, HVLLeserinnlegg

Hvem tar ansvaret? Kronikk om folkehelsepolitikk.

Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland; Tellnes, Gunnar. 2017, Dagens medisin. UIT, NORD, UIO, HVLLeserinnlegg

Per Sundby.

Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag; Vøllestad, Nina Køpke. 2017, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIOShort communication

Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse.

Tellnes, Gunnar. 2017, Fagbokforlaget. UIOLærebok