Cristin-person-ID: 1641
Person

Aktiv cristin-person Gunnar Tellnes

  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Forebyggende medisin

Kontaktinformasjon

Sted
Professor ved UiO og spesialist i samfunnsmedisin siden 1991. Seksjonsleder for Seksjon for sosialmedisin, http://www.med.uio.no/iasam/sosmed/ Rådgivende overlege i NAV Buskerud.
Sted
Prosjekter om sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering utføres i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet for miljø og biovitenskap, Østlandsforskning, NAV og Norsk kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering www.air.no

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Gunnar Tellnes

Sammendrag

Tidligere arbeid: Har vært lege på Værøy og Røst 1979-84. Forsker og 1.amanuensis ved UiO 1984-91, og professor i trygdemedisin siden 15. mai 1991. Har vært prodekanus, forskningskoordinator og dekanus ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99. I tillegg vært prof. II i forebyggende helsearbeid ved Høgskolen i Akershus 2001-07 www.hiak.no og prof. II i folkehelse ved Høgskolen i Hedmark 2008-09 www.hihm.no . Har vært rådgivende lege i Moss og Rygge og overlege i Rikstrygdeverket www.nav.no (Tidligere: Trygdeetaten/ Rikstrygdeverket ) 1985-98. Rådgivende overlege i fylket (Vestfold) og Sagene Torshov, Oslo 2001-2002 (deltid). Tidligere tillitsverv, bl.a: Past President of European Public Health Association www.EUPHA.org Past President of Norwegian Public Health Association www.NOPHA.org Styreleder for Storedal Kultursenter - Et Natur-Kultur-Helse senter i Sarpsborg, Østfold, 1998-2002 www.storedal.no Natur-Kultur-Helse (NaKuHel), folkehelsearbeid og tverrvitenskapelig interesse Gunnar Tellnes etablerte NaKuHel-senteret i Asker og var styreleder fra starten av i 1994 www.nakuhel.no og www.nakuhel.org . Siden 2004 president i Nature-Culture-Health International www.nacuheal.net . Vice-President in International Academy of Science - Health & Ecology (ICSD) fra 2008. Vice-President of the EUPHA section on Public Mental Health 2006-09. http://www.eupha.org/site/section_pmh.php Aktuelle bøker fra Gunnar Tellnes, se: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=137106 Se mer info under: http://tellnes.info/biography/cv/ NaKuHel-konseptet handler om: Helhetstenkning og kreativitet innenfor: - Natur-, friluftsliv- og miljø aktiviteter - Kultur, kunst, bærekraftig kosthold og fysisk aktivitet - Helsefremmende arbeid, forebygging, terapi og rehabilitering Målet med NaKuHel er å fremme helse miljø og livskvalitet for alle

Tittel

Gunnar Tellnes

Resultater Resultater

Hadde rett til sykmelding.

Tellnes, Gunnar. 2018, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIOLeserinnlegg

Fra mørke til lys - Glimt fra Erling Stordahl sine naturopplevelser.

Tellnes, Gunnar; Morisbak, Inge; Stordahl, Erling Magnus. 2018, UIO, PIHSØVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvorfor satse på helsefremmende natur- og kulturaktiviteter?

Tellnes, Gunnar; Berge, Kristin Bredal. 2018, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Trivsel, naturkontakt og stedstilhørighet.

Tellnes, Gunnar; Dybdahl, Carina; Lynghaug, Merethe. 2018, OSLO, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvorfor friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger.

Tellnes, Gunnar. 2018, UIOPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel
1 - 5 av 336 | Neste | Siste »