Cristin-person-ID: 20924
Person

Aktiv cristin-person Maria Dahle

  • Stilling:
    1013 professor
    ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk immunologi

Emneord

Autoimmune sykdommer • Makrofager • Cytokiner • Cellesignalering • Molekylær Immunologi

Kontaktinformasjon

Sted
Veterinærinstituttet Oslo Tlf. 22851155

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Fra multi-omics til cellemodeller og genediting- ny kunnskap og fremtidige verktøy til fiskehelseforskning og diagnostikk.

Dahle, Maria; Uhlig, Silvio; Grimholt, Unni; Solhaug, Anita; Monjane, Aderito Luis; Tartor, Haitham Muhammed; Ivanova, Lada; Rangel-Huerta, Oscar Daniel; Gjessing, Mona Cecilie; Sindre, Hilde mfl.. 2022, HAVBRUK 2022. UIT, VETINSTVitenskapelig foredrag

Responser på stress og infeksjon i laksens røde blodceller.

Dahle, Maria. 2022, HAVBRUK 2022. UIT, VETINSTFaglig foredrag

Methods To Study Fusion Activation of Infectious Salmon Anaemia Virus.

Ploss, Frieda Betty; Hol, Johanna. 2022, UIT, VETINST, NMBU, OSLOMET, OUSMastergradsoppgave

The value of a multi-omics approach in the understanding of Piscine orthoreovirus (PRV) infection in Atlantic salmon (Salmo salar).

Ivanova, Lada; Fæste, Christiane Kruse; Uhlig, Silvio; Dahle, Maria; Anonsen, Jan Haug. 2022, 2nd Nordic Metabolomics Conference. UIT, VETINST, NORCEFaglig foredrag

Metabolomics in aquaculture: metabolism changes in response to Piscine orthoreovirus (PRV) infection of Atlantic salmon.

Ivanova, Lada; Rangel-Huerta, Oscar Daniel; Tartor, Haitham; Gjessing, Mona Cecilie; Dahle, Maria; Fæste, Christiane Kruse; Uhlig, Silvio. 2022, TriNation . UIT, VETINSTVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 130 | Neste | Siste »