Cristin-person-ID: 21636
Person

Aktiv cristin-person Jan Helge Solbakk

  • Stilling:
    Professor
    ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Jan Helge Solbakk

Sammendrag

Jan Helge Solbakk har medisinsk og telogisk embedseksamen fra UiO (1987 og 1989)og han har i tillegg en doktorgrad i antikkens filosofi fra samme lærested. Solbakk har siden 1996 vært professor ved Seksjon for medisinsk etikk. I perioden 1996-2007 var han også SMEs leder. Siden 1996 har Solbakk i tillegg arbeidet som professor II i medisinsk vitenskapsteori og etikk ved Det medisinske fakultet, UiB. I perioden 15.02.2007 til 15.08.2008 arbeidet Solbakk som Chief of Bioethics, UNIESCO, Paris. Solbakk er for tiden involvert i flere internasjonale komiteer, editorial boards, og funding agencies som: ISSCR’s Ethics and Public Policy Committee, UNESCO’s Task force of experts tilknyttet prosjektet Assisting Bioethics Committee,Journal of Medical Ethics' Editorial Board, the Editorial Board of Basic Bioethics Series MiT Press USA, the Ethics Funding Committee of the European and Developing Countries Clinical Trial Partnership og the Biomedical Ethics Funding Committee of the Wellcome Trust, UK. Solbakk har en omfangsrik publikasjonsportefølje. Han er for tiden involvert som partner i flere internasjonale forskningsprosjekter om etikkundervisning, biobanker, stamcelleforskning, system biologi og nano-teknologi.

Vitenskapelig sammendrag

Jan Helge Solbakk har medisinsk og telogisk embedseksamen fra UiO (1987 og 1989)og han har i tillegg en doktorgrad i antikkens filosofi fra samme lærested. Solbakk har siden 1996 vært professor ved Seksjon for medisinsk etikk. I perioden 1996-2007 var han også SMEs leder. Siden 1996 har Solbakk i tillegg arbeidet som professor II i medisinsk vitenskapsteori og etikk ved Det medisinske fakultet, UiB. I perioden 15.02.2007 til 15.08.2008 arbeidet Solbakk som Chief of Bioethics, UNIESCO, Paris. Solbakk er for tiden involvert i flere internasjonale komiteer, editorial boards, og funding agencies som: ISSCR’s Ethics and Public Policy Committee, UNESCO’s Task force of experts tilknyttet prosjektet Assisting Bioethics Committee,Journal of Medical Ethics' Editorial Board, the Editorial Board of Basic Bioethics Series MiT Press USA, the Ethics Funding Committee of the European and Developing Countries Clinical Trial Partnership og the Biomedical Ethics Funding Committee of the Wellcome Trust, UK. Solbakk har en omfangsrik publikasjonsportefølje. Han er for tiden involvert som partner i flere internasjonale forskningsprosjekter om etikkundervisning, biobanker, stamcelleforskning, system biologi og nano-teknologi.

Tittel

Jan Helge Solbakk

Populærvitenskapelig sammendrag

Jan Helge Solbakk is trained as a physician and a theologian at the University of Oslo. He holds a PhD in ancient philosophy from the same university. Since 1996 Solbakk has been Professor of Medical Ethics at the Section for Medical Ethics, University of Oslo. In the same period he has been Adjunct Professor of Medical Ethics at the Centre for International Health, University of Bergen. From February 2007 to August 2008 Solbakk served as Chief of Bioethics at the UNESCO Headquarters in Paris. At present Solbakk is member of ISSCR’s Ethics and Public Policy Committee. Since January 2006 Solbakk is member of an Ethics Committee set up by the European and Developing Countries Clinical Trial Partnership and since August 2008 he has also served as member of UNESCO’s Task force of experts set up in connection with the project Assisting Bioethics Committees. Solbakk is also member of the Biomedical Ethics Funding Committee of the Wellcome Trust, UK. Solbakk has published extensively and is involved in several international research projects dealing with ethics teaching and with the ethical implications of biobanking, genetics, nano-technology, synthetic biology and stem cell research.

Resultater

Bringing personalized medicine to people.

Ljøsne, Isabelle Budin; Solbakk, Jan Helge; Harris, Jennifer Ruth; Myklebost, Ola. 2018, Universitetet i Oslo. FHI, UIO, UIBDoktorgradsavhandling

The rise of reimbursement-based medicine: the case of bone metastasis radiation treatment.

Santos, Marcos L.; Solbakk, Jan Helge; Garrafa, Volnei. 2018, Journal of Medical Ethics. UdB, UIOVitenskapelig artikkel

You Can't Go Home Again: On the Conceptualization of Disasters in Ancient Greek Tragedy.

Solbakk, Jan Helge. 2018, Springer Nature. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

You Can't Go Home Again - Bioethical Reflections on War Veterans and Refugees as Survivors.

Solbakk, Jan Helge. 2018, Springer Nature. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Abortlov uten diskriminering.

Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen; Solbakk, Jan Helge. 2018, Vårt land. MF, UIOLeserinnlegg