Cristin-person-ID: 23771
Person

Knut Liestøl

  • Stilling:
    Professor
    ved Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Informatikk • Epidemiologi • Medisinsk statistikk

Kontaktinformasjon

Telefon
22852410

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Change in Cardiorespiratory Fitness and Risk of Stroke and Death.

Prestgaard, Erik Edvard; Mariampillai, Julian Eek; Engeseth, Kristian; Erikssen, Jan Emil; Bodegard, Johan; Liestøl, Knut; Gjesdal, Knut; Kjeldsen, Sverre; Grundvold, Irene; Berge, Eivind. 2018, Stroke. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

SBP above 180 mmHg at moderate exercise workload increases coronary heart disease risk in healthy men during 28-year follow-up.

Mariampillai, Julian Eek; Prestgaard, Erik Edvard; Kjeldsen, Sverre; Liestøl, Knut; Engeseth, Kristian; Erikssen, Jan Emil; Bodegard, Johan; Berge, Eivind; Grundvold, Irene; Skretteberg, Torger. 2018, Journal of Hypertension. UIT, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Data Mining for Patient Friendly Apnea Detection.

Kristiansen, Stein; Sønsteby Hugaas, Mari; Goebel, Vera Hermine; Plagemann, Thomas Peter; Nikolaidis, Konstantinos; Liestøl, Knut. 2018, IEEE Access. NORKART, UIOVitenskapelig artikkel

Survival in patients with univentricular hearts: The impact of right versus left ventricular morphology.

Erikssen, Gunnar; Aboulhosn, Jamil; Lin, Jeannette; Liestøl, Knut; Estensen, Mette-Elise; Gjesdal, Ola; Skulstad, Helge; Døhlen, Gaute; Lindberg, Harald L. 2018, Open heart. UIO, OUS, UoCLA(Vitenskapelig artikkel

Data Mining for Patient Friendly Apnea Detection.

Kristiansen, Stein; Mari Sønsteby, Hugaas; Goebel, Vera Hermine; Plagemann, Thomas Peter; Nikolaidis, Konstantinos; Liestøl, Knut. 2018, IEEE Access. NORKART, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 168 | Neste | Siste »