Cristin-person-ID: 23771
Person

Knut Liestøl

  • Stilling:
    Professor
    ved Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Informatikk • Epidemiologi • Medisinsk statistikk

Kontaktinformasjon

Telefon
22852410

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Response to letters from Torp-Pedersen and colleagues and de Courson and colleagues.

Mehlum, Maria Hollund; Liestøl, Knut; Kjeldsen, Sverre; Berge, Eivind. 2018, European Heart Journal. UIO, OUSLeserinnlegg

Blood pressure variability in hypertensive patients with atrial fibrillation in the VALUE trial.

Mehlum, Maria Hollund; Liestøl, Knut; Wyller, Torgeir Bruun; Hua, Tsushung A.; Rostrup, Morten; Berge, Eivind. 2019, Blood Pressure. UIO, NOVARTIS, OUSVitenskapelig artikkel

Change in Cardiorespiratory Fitness and Risk of Stroke and Death.

Prestgaard, Erik Edvard; Mariampillai, Julian Eek; Engeseth, Kristian; Erikssen, Jan Emil; Bodegard, Johan; Liestøl, Knut; Gjesdal, Knut; Kjeldsen, Sverre; Grundvold, Irene; Berge, Eivind. 2018, Stroke. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

SBP above 180 mmHg at moderate exercise workload increases coronary heart disease risk in healthy men during 28-year follow-up.

Mariampillai, Julian Eek; Prestgaard, Erik Edvard; Kjeldsen, Sverre; Liestøl, Knut; Engeseth, Kristian; Erikssen, Jan Emil; Bodegard, Johan; Berge, Eivind; Grundvold, Irene; Skretteberg, Torger. 2018, Journal of Hypertension. UIT, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Data Mining for Patient Friendly Apnea Detection.

Kristiansen, Stein; Sønsteby Hugaas, Mari; Goebel, Vera Hermine; Plagemann, Thomas Peter; Nikolaidis, Konstantinos; Liestøl, Knut. 2018, IEEE Access. NORKART, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 169 | Neste | Siste »