Cristin-person-ID: 23841
Person

Aktiv cristin-person Aud Valborg Tønnessen

  • Stilling:
    Dekan
    ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Reformasjonen og utviklingen av en ny fattighjelp.

Tønnessen, Aud Valborg. 2017, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Reformasjonen og universitetet.

Tønnessen, Aud Valborg; Rasmussen, Tarald; Bugge Amundsen, Arne; Jarning, Harald. 2017, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIOKronikk

Christian Social Work in an Age of Crisis and Reform. The Case of Norway. .

Tønnessen, Aud Valborg. 2017, Leuven University Press. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Når kirken tar ordet : Professor, Dr. theol. Aud Valborg Tønnes[s]en og professor, Cand.theol PhD Kjetil Fretheim i samtale med Inge Westly, EVU-leder Kirke, MF, om religion og politikk i et reformasjonsår.

Westly, Inge; Tønnessen, Aud Valborg; Fretheim, Kjetil. 2017, Tidsskrift for teologi og kirke. MF, UIOIntervju tidsskrift

En fantastisk foreleser og retoriker.

Tønnessen, Aud Valborg. 2016, UIOIntervju
1 - 5 av 119 | Neste | Siste »