Cristin-person-ID: 28840
Person

Trond Stalsberg Mydland

  • Stilling:
    Forsker
    ved Agderforskning ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Resultater Resultater

Escape to the island: International volunteer engagement on Lesvos during the refugee crisis.

Guribye, Eugene; Mydland, Trond Stalsberg. 2018, Journal of Civil Society. NORCEVitenskapelig artikkel

"Elendighetsforskning" på Sørlandet.

Magnussen, May-Linda; Jentoft, Nina; Nilsen, Ann Christin Eklund; Mydland, Trond Stalsberg. 2013, Fædrelandsvennen. NORCEKronikk

Ledelsesorienterte kvinner på Agder.Deltakere i ”Female Future” sine erfaringer med det sørlandske arbeids- og samfunnslivet.

Kvåle, Gro; Magnussen, May-Linda; Nesje, Liv Mari; Mydland, Trond Stalsberg. 2006, NORCE, UIO, UIARapport

"Uten gruppa vet jeg ikke hvor jeg hadde vært..." Brukerevaluering av et tverretatlig tiltak for sedelighetsdømte i Kristiansand.

Magnussen, May-Linda; Mydland, Trond Stalsberg. 2005, NORCE, UIORapport

Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger. Rapport fra prosjektet Likestilling og arbeidsliv på Agder.

Magnussen, May-Linda; Mydland, Trond Stalsberg; Kvåle, Gro. 2005, NORCE, UIO, UIARapport
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »