Cristin-person-ID: 312526
Person

Arvid Steinar Haugen

 • Stilling:
  Rådgiver
  ved Kirurgisk serviceklinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Pasientsikkerhetskultur • Anestesi • Kirurgi • Pasientsikkerhet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 68 82
Sted
Kontaktadresse: Sentralblokken, 3. et. fløy 3, rom 3723 Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland universitetssykehus
Sted
Forskningssamarbeid: Professor Nick Sevdalis, Center for Implementation Science, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Kings College London, UK Professor Charles A. Vincent, University of Oxford, Oxford, UK.

Resultater Resultater

Development and validation of patients' surgical safety checklist.

Harris, Kristin; Softeland, Eirik; Moi, Asgjerd Litleré; Harthug, Stig; Ravnøy, Mette; Storesund, Anette; Jurmy, Elaheh; Thakkar, Bhaumik; Haaverstad, Rune; Sevdalis, Nick mfl.. 2022, BMC Health Services Research. KCLUOL, HELSEFØRDE, OSLOMET, HAUKELAND, UIB, DIVNORSK, HVLVitenskapelig artikkel

Reduksjon av komplikasjoner, reoperasjoner og reinnleggelser når pre- og postoperative sjekklister ble brukt i tillegg til Trygg kirurgi sjekkliste.

Storesund, Anette; Haugen, Arvid Steinar; Flaatten, Hans Kristian; Nortvedt, Monica Wammen; Eide, Geir Egil; Boermeester, Marja A.; Sevdalis, Nick; Tveiten, Øystein Vesterli; Mahesparan, Ruby; Hjallen, Bjørg Merete mfl.. 2022, Norsk sykepleiesymposium . HELSEFONNA, OSLOMET, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig foredrag

Pasientens helsetjeneste: Effekt og implementering av pasientenes kirurgiske sjekkliste - en stegvis kluster randomisert kontrollert studie.

Haugen, Arvid Steinar; Wæhle, Hilde Valen. 2021, Nettverk for forskning på pasientrapporterte data. OSLOMET, HAUKELANDVitenskapelig foredrag

Implementering av "Pasientens egen sjekkliste" i kirurgiske pasientforløp.

Haugen, Arvid Steinar; Harris, Kristin; Tangvik, Randi Julie; Wæhle, Hilde Valen. 2021, Regionalt Nettverk for Pasientsikkerhetsforskning i Helse Vest. OSLOMET, HAUKELAND, HVL, UIBVitenskapelig foredrag

Hvordan styre og bruke master-oppgaver for tjenesteutvikling og kvalitet?

Haugen, Arvid Steinar. 2021, Fagkongress. OSLOMETFaglig foredrag
1 - 5 av 58 | Neste | Siste »

Utmerkelser

 • 2015 - Helse Vest - Pasienttryggleiksprisen 2015
 • 2015 - European Society of Anaesthesiologists (ESA) BAXTER PRIZE 2015, Unrestricted Research Grant