Cristin-person-ID: 326750
Person

Aktiv cristin-person Kari Storstein Haug

 • Stilling:
  Professor
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Professor
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Migrasjonsteologi • Thaikristendom • Thaibuddhisme • Religionsdialog • Trosopplæring • Kontekstualisering • Religion og migrasjon • Religionsmøte • Misjonsteologi

Land

 • Norge
 • Thailand

Kontaktinformasjon

Telefon
51516230

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kari Storstein Haug

Tittel

Kari Storstein Haug

Sammendrag

Jeg har primært min undervisnings- og forskningserfaring fra Thailand og Norge. I min forskning har jeg arbeidet mye med kvalitative metoder og gjort flere feltarbeid. Forskningen min er konsentrert om fire tematiske hovedområder. For det første, interreligiøs dialog og hermeneutikk med et spesielt fokus på bruk og tolkning av religiøse tekster. For det andre, hvordan kristendommen forhandler og tar form i møte med ulike religiøse og kulturelle kontekster. For det tredje, religionens betydning i migrasjonsprosesser, med særlig vekt på migrasjon og teologi. For det fjerde, trosopplæring i lys av religiøst og kulturelt mangfold. Jeg har omfattende veiledningserfaring på Bachelor, Master og PhD-nivå og er programansvarlig for PhD-programmet i teologi og religion. Ellers er jeg leder for forskningsgruppen MIGREL (Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner).

Resultater Resultater

Migration and Mission: Research and Reflections.

Haug, Kari Storstein. 2021, Webinar Nordic Institute of Missiological and Ecumenical Research. VIDVitenskapelig foredrag

Thai Buddhist Women’s Negotiations and Practices of Life Event Rituals in a Norwegian Context.

Haug, Kari Storstein. 2021, ICAS 12 (Tweltfh International Convention of Asia Scholars). VIDVitenskapelig foredrag

A Migrant Theology of Work: The place of work and the role of God in churches and narratives among Christian migrants in Norway.

Haug, Kari Storstein; Drønen, Tomas Sundnes; Eriksen, Stian Sørlie. 2017, BU-RVS Seminar on Religion and Work. VIDVitenskapelig foredrag

Christian Karen refugees’ encounters and experiences with the Norwegian labour market.

Haug, Kari Storstein; Hadland, Øyvind. 2017, BU-RVS Seminar on Religion and Work. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 66 | Neste | Siste »