Cristin-person-ID: 326750
Person

Aktiv cristin-person Kari Storstein Haug

 • Stilling:
  Professor
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Professor
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Migrasjonsteologi • Thaikristendom • Thaibuddhisme • Religionsdialog • Trosopplæring • Kontekstualisering • Religion og migrasjon • Religionsmøte • Misjonsteologi

Land

 • Norge
 • Thailand

Kontaktinformasjon

Telefon
51516230

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kari Storstein Haug

Tittel

Kari Storstein Haug

Sammendrag

Jeg har primært min undervisnings- og forskningserfaring fra Thailand og Norge. I min forskning har jeg arbeidet mye med kvalitative metoder og gjort flere feltarbeid. Forskningen min er konsentrert om fire tematiske hovedområder. For det første, interreligiøs dialog og hermeneutikk med et spesielt fokus på bruk og tolkning av religiøse tekster. For det andre, hvordan kristendommen forhandler og tar form i møte med ulike religiøse og kulturelle kontekster. For det tredje, religionens betydning i migrasjonsprosesser, med særlig vekt på migrasjon og teologi. For det fjerde, trosopplæring i lys av religiøst og kulturelt mangfold. Jeg har omfattende veiledningserfaring på Bachelor, Master og PhD-nivå og er programansvarlig for PhD-programmet i teologi og religion. Ellers er jeg leder for forskningsgruppen MIGREL (Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner).

Resultater Resultater

Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM).

Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein; Lindheim, Tone. 2020, VIDRapport

Hva er misjon i vår tid?

Haug, Kari Storstein. 2019, Stiftsdager Hamar bispedømme 2019. VIDPopulærvitenskapelig foredrag

God, karma and suffering: Thai Christian receptions of the book of Job.

Haug, Kari Storstein. 2019, ICAS 11 (Eleventh International Convention of Asia Scholars). VIDVitenskapelig foredrag

Religion som problem og ressurs i ulike typer migrasjons- og integrasjonsprosesser.

Haug, Kari Storstein; Ådna, Gerd Marie; Eriksen, Stian Sørlie; Aarvik, Signe. 2019, Åpent møte i Vitenskapsakademiet. VIDPopulærvitenskapelig foredrag

Thai Comparative Theologizing: Material and Methodological Reflections.

Haug, Kari Storstein. 2019, Currents, Perspectives, and Ethnographic Methodologies for World Christianity. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 55 | Neste | Siste »