Cristin-person-ID: 330438
Person

Aktiv cristin-person Modgun Ohm

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Skjerpet aktivitetsplikt hvis personalet krenker barn - riset bak speilet? .

Skoglund, Ruth Ingrid; Moe, Randi; Ohm, Modgun. 2020, Utdanningsnytt.no. HVLKronikk

Ny mobbelov i barnehagen - likeverdig dialog med foreldre er avgjørende i forebyggingen mot mobbing.

Ohm, Modgun; Skoglund, Ruth Ingrid; Moe, Randi. 2021, barnehage.no. NLA, HVLKronikk

Lekens mangfold og betydning. Lek under moderne vilkår.

Ohm, Modgun. 2020, Personalmøte i barnehagen. HVLFaglig foredrag

Å høre til- Forebygging mot mobbing i barnehagen utfordrer samarbeidet mellom foreldre og barnehage.

Ohm, Modgun; Skoglund, Ruth Ingrid. 2020, Å skape bærekraftige barnehager - perspektiver, muligheter og utfordringer.. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »