Cristin-person-ID: 330980
Person

Tina Louise Buckholm

  • Stilling:
    Førstekonsulent
    ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold

Resultater Resultater

Bærekraft i tyskundervisningen - elevprodukt (video) som eksempel.

Buckholm, Tina Louise. 2019, Språkdagkonferanse 2019. HIØFaglig foredrag

Desentralisert Ordning for Kompetanseutvikling - Fremmedspråk etter fagfornyelsen (lytting).

Buckholm, Tina Louise. 2019, Desentralisert Ordning for Kompetanseutvikling. HIØFaglig foredrag
1 - 2 av 2