Cristin-person-ID: 338323
Person

Nina Beate Andfossen

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Emneord

Innovasjonsprosesser • Multiskalasimulering • Veiledningspedagogikk • Helsefremmende arbeid • Innovasjon i offentlig sektor • Psykiatrisk sykepleie • Tjenesteinnovasjon • Simulering

Resultater Resultater

Co-production between long-term care units and voluntary organisations in Norwegian municipalities: a theoretical discussion and empirical analysis.

Andfossen, Nina Beate. 2020, Primary Health Care Research and Development. NTNUVitenskapelig artikkel

Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon. Kunnskapsnotat i arbeidet med ‘Leve hele livet’.

Cappelen, Kathrine; Solstad, Liv Jorunn; Andfossen, Nina Beate; Hartviksen, Trude Anita; Devik, Siri Andreassen. 2020, USN, UIT, NORD, NTNU, HVLRapport

Covid-19 stanset ikke praksisforberedende undervisning for studentene .

Andfossen, Nina Beate; Fjær, Kari Kirkbakk; Furnes, Merete; Gamme, Wenke Iren. 2020, Sykepleien. NTNUKronikk

Volunteers and informal carers’ contributions and collaboration with staff in Norwegian long-term care.

Skinner, Marianne Sundlisæter; Lorentzen, Håkon Wergeland; Tingvold, Laila; Sortland, Oddrunn; Andfossen, Nina Beate; Jegermalm, Magnus. 2020, Journal of Aging & Social Policy. NTNU, ESh, JU, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »