Cristin-person-ID: 35165
Person

Anne Berit Emstad

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Emneord

Skolevurdering • Arbeidsplasslæring • School leadership • Skoleledelse • Skolebasert kompetanseutvikling • Skoleutvikling • Nyutdannede lærere • Kulturskole • Læreres læring

Resultater Resultater

Utvikling av nye vurderingsformer i strukturerte tverrfaglige læringsfellesskap .

Emstad, Anne Berit; Utgaard, Sissel; Knutsen, Bård. 2022, Fagbokforlaget. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Å lede og legge til rette for en utforskende læringskultur i skolen .

Emstad, Anne Berit; Sandvik, Lise Vikan. 2022, Fagbokforlaget. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Situert læring i sosiale fellesskap.

Hybertsen, Ingunn Dahler; Emstad, Anne Berit. 2022, Fagbokforlaget. NTNUFaglig kapittel

Å utvikle et profesjonelt læringsfellesskap på ledernivå - et profesjonelt læringsfellesskap i navnet såvel i gavnet.

Emstad, Anne Berit. 2021, Fagbokforlaget. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 97 | Neste | Siste »