Cristin-person-ID: 381736
Person

Christine Friestad

  • Stilling:
    Psykolog
    ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Forsker
    ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Resultater Resultater

Testing the Static-99R as a Global Screen for Risk of Sex Crime Recidivism in a Norwegian Routine Sample.

Sandbukt, Ingeborg Jenssen; Skardhamar, Torbjørn; Kristoffersen, Ragnar; Friestad, Christine. 2020, Sexual abuse. A Journal of Research and Treatment. KRUS, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging.

Friestad, Christine; Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset; Søndenaa, Erik. 2020, STOLAV, KRUS, NTNU, OUSRapport

Childhood trauma in persons with schizophrenia and a history of interpersonal violence.

Storvestre, Guttorm Breivik; Jensen, Arvid; Bjerke, Espen; Tesli, Natalia; Røsæg, Cato; Friestad, Christine; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid; Haukvik, Unn Kristin H.. 2020, Frontiers in Psychiatry. KRUS, UIO, OUS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Criminal Responsibility and challenges in the criminal justice system for people with intelletucal disability in Norway.

Søndenaa, Erik; Friestad, Christine; Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit. 2019, Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). STOLAV, KRUS, NTNU, OUSVitenskapelig artikkel

A comparison of intimate partner homicide followed by suicide or not : evidence from a Norwegian national 22-year cohort.

Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine; Bjørkly, Stål. 2019, 3rd European Conference on Domestic Violence. KRUS, OUS, HIMVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 38 | Neste | Siste »