Cristin-person-ID: 389172
Person

Daniel Fossum Bratbak

  • Stilling:
    Lege i spesialisering
    ved Klinikk for ØNH, kjeve- og øyesykdommer ved St. Olavs Hospital HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrokirurgi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Topical intranasal administration of local anaesthetics over the sphenopalatine foramen: Does it really block the sphenopalatine ganglion? .

Crespi, Joan Vidal; Bratbak, Daniel Fossum; Jamtøy, Kent Are; Tronvik, Erling Andreas. 2017, International Headache Conference 2017 Vancouver. NTNUPoster

Sphenopalatine injection of onabotulinumtoxinA in intractable chronic migraine: a pilot study .

Bratbak, Daniel Fossum; Crespi, Joan Vidal; Tronvik, Erling Andreas. 2016, The European Headache and Migraine Trust International Congress (EHMTIC). NTNUPoster

Prediction of the SPG localization in CT images.

Crespi, Joan Vidal; Bratbak, Daniel Fossum; Tronvik, Erling Andreas. 2019, International Headache Conference 2019 Dublin. NTNUPoster

Pilot Study of Injection of OnabotulinumtoxinA Toward the SPG for the Treatment of Classical Trigeminal Neuralgia .

Crespi, Joan Vidal; Bratbak, Daniel Fossum; Tronvik, Erling Andreas. 2019, International Headache Conference 2019 Dublin. NTNUFaglig foredrag

Open-label, multi-dose, pilot safety study of injection of onabotulinumtoxinA toward the otic ganglion for the treatment of intractable chronic cluster headache.

Crespi, Joan Vidal; Bratbak, Daniel Fossum; Dodick, David W.; Matharu, Manjit; Solheim, Ole; Gulati, Sasha; Berntsen, Erik Magnus; Tronvik, Erling Andreas. 2020, Headache. STOLAV, NTNU, MAYO, UCLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »