Cristin-person-ID: 389753
Person

Paul Møller

  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF

Klassifisering

Emneord

Psykiatri • Fenomenologi • Psykose • Kvalitativ forskningsmetode • Tidlig oppdagelse ved psykose • Prodromalfase ved schizofreni • Schizofreni og forstyrrelser med psykotiske trekk

Resultater Resultater

Basic self-disturbances are associated with Sense of Coherence in patients with psychotic disorders.

Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Melle, Ingrid; Haug, Elisabeth. 2020, PLOS ONE. VV, UIO, MELB, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Anomalous self-experiences are strongly associated with negative symptoms in a clinical high-risk for psychosis sample.

Værnes, Tor Gunnar; Røssberg, Jan Ivar; Møller, Paul. 2019, Comprehensive Psychiatry. VV, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Basic Self-Disturbances Independently Predict Recovery in Psychotic Disorders: A Seven Year Follow-up Study .

Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Haug, Elisabeth; Melle, Ingrid. 2019, Schizophrenia Research. VV, UIO, MELB, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Schizofreni - en forstyrrelse av selvet.

Møller, Paul. 2018, Universitetsforlaget. VVVitenskapelig monografi

Approaching patients with hyperreflectivity and perplexity: an empirical qualitative investigation.

Arnfred, Sidse Marie; Møller, Paul; Davidsen, Anette Sofie. 2018, Trends in Psychiatry and Psychotherapy. VV, RS, KUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »