Cristin-person-ID: 389753
Person

Paul Møller

  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF

Klassifisering

Emneord

Psykiatri • Fenomenologi • Psykose • Kvalitativ forskningsmetode • Tidlig oppdagelse ved psykose • Prodromalfase ved schizofreni • Schizofreni og forstyrrelser med psykotiske trekk

Resultater Resultater

Basic self-disturbance in subjects at clinical high risk for psychosis: Relationship with clinical and functional outcomes at one year follow-up.

Værnes, Tor Gunnar; Røssberg, Jan Ivar; Melle, Ingrid; Nelson, Barnaby; Romm, Kristin Lie; Møller, Paul. 2021, Psychiatry Research. VV, ORYGEN, UIO, MELB, OUSVitenskapelig artikkel

Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer.

Fosse, Roar; Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines; Strand, Monica; Møller, Paul; Thoresen, Siri. 2020, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. VV, NKVTSVitenskapelig artikkel

Basic self-disturbances are associated with Sense of Coherence in patients with psychotic disorders.

Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Melle, Ingrid; Haug, Elisabeth. 2020, PLOS ONE. VV, UIO, MELB, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Anomalous self-experiences are strongly associated with negative symptoms in a clinical high-risk for psychosis sample.

Værnes, Tor Gunnar; Røssberg, Jan Ivar; Møller, Paul. 2019, Comprehensive Psychiatry. VV, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Basic Self-Disturbances Independently Predict Recovery in Psychotic Disorders: A Seven Year Follow-up Study .

Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Haug, Elisabeth; Melle, Ingrid. 2019, Schizophrenia Research. VV, UIO, MELB, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »