Cristin-person-ID: 390195
Person

Aktiv cristin-person Torunn Hatlen Nøst

  • Stilling:
    Sykepleiefaglig rådgiver
    ved Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for psykisk helse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Emneord

EHelse • Mestring • Pasientopplæring • Langvarige smerter • Patient empowerment • Smerteforskning

Resultater Resultater

Fitness center use and subsequent achievement of exercise goals. A prospective study on long-term fitness center members.

Steinsbekk, Aslak; Nøst, Torunn Hatlen; Nilsen, Tom Ivar Lund. 2022, BMC sports science, medicine and rehabilitation. STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel

Fitness center use and subsequent achievement of exercise goals. A prospective study on long-term fitness center members.

Riseth, Liv; Nilsen, Tom Ivar Lund; Nøst, Torunn Hatlen; Steinsbekk, Aslak. 2022, BMC sports science, medicine and rehabilitation. UNN, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel

Experiences among school personnel and school nurses on educational adaptations for students with CFS/ME: A qualitative interview study .

Similä, Wenche Ann; Rø, Torstein Baade; Nøst, Torunn Hatlen. 2021, Frontiers in pediatrics. STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel

Factors related to educational adaptations and social life at school experienced by young people with CFS/ME: a qualitative study.

Similä, Wenche Ann; Nøst, Torunn Hatlen; Helland, Ingrid B; Rø, Torstein Baade. 2021, BMJ Open. STOLAV, NTNU, OUSVitenskapelig artikkel

Participants' experiences from group-based treatment at multidisciplinary pain centres-a qualitative study.

Nost, Torunn Hatlen; Woodhouse, Astrid; Dale, Lars-Oskar; Hara, Karen Walseth; Steinsbekk, Aslak. 2021, Scandinavian Journal of Pain. NAV, STOLAV, UNN, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 40 | Neste | Siste »