Cristin-prosjekt-ID: 2522793
Sist endret: 20. mai 2022, 14:18

Cristin-prosjekt-ID: 2522793
Sist endret: 20. mai 2022, 14:18
Prosjekt

POINT - Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter

prosjektleder

Svetlana Ondrasova Skurtveit
ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 24.145.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 320360

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag • Helsefag

Emneord

Smertelindring / analgesi • e-helse • Opioider • Langvarige smerter • Ikke-medkamentell intervensjon • Opiatavhengighet • Kronisk smerte

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Mental helse
 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.1 Legemidler

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

POINT - Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter

Tittel

Preventing an opioid epidemic in Norway: focusing on treatment of chronic pain (POINT)

Populærvitenskapelig sammendrag

POINT (Preventing an opioid epidemic In Norway: Focusing on treatment of chronic pain) forskere vil at pasienter med smerte skal få god behandling. Bruk av opioider for kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter kan virke hensiktsmessig på kort sikt, men kan ofte ha negative konsekvenser for både individet og samfunnet, på lang sikt. 

I tillegg mangler det et robust kunnskapsgrunnlag som viser at langvarig opioidbehandling av kronisk smerte har god effekt. Negative konsekvenser knyttet til langvarig bruk er alvorlige bivirkninger, som risiko for overdose og avhengighetsutvikling.   

Den pågående opioidepidemi i USA, forårsaket av for omfattende forskrivning av opioider til smertepasienter, har ført til dramatiske helse- og samfunnsmessige konsekvenser. 

Metode

Data fra nasjonale registre vil bli brukt for å identifisere risikofaktorer for langvarig bruk av opioider og konsekvenser av langvarig bruk.

Ved hjelp av kvalitative metoder vil vi systematisere, beskrive og forklare pasientenes og behandlende legers perspektiver på opioidbehandling, og bedre kommunikasjon mellom pasient og lege.

Prosjektet vil evaluere effekten av en kunnskapsbasert opplæring intervensjon rettet mot allmennleger. I tillegg vil prosjektet utvikle og teste to ikke-medikamentelle intervensjoner som består av en tverrfaglig gruppebehandling og et e-helseprogram.

Kommunikasjon mellom pasient og lege så vel som mellom ulike omsorgsgivere vil være i fokus. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svetlana Ondrasova Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Vidar Hjellvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer ved Folkehelseinstituttet

Trond Høibø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stavanger kommune
Aktiv cristin-person

Torunn Hatlen Nøst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital HF

Torgeir Gilje Lid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionalt kompetansesenter for rusforskning ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Prescription opioids among older adults: ten years of data across five countries.

Hamina, Aleksi; Muller, Ashley Elizabeth; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Hesse, Morten; Tjagvad, Christian; Thylstrup, Birgitte; Odsbu, Ingvild; Zoega, Helga; Jónsdóttir, Harpa Lind mfl.. 2022, BMC Geriatrics. FHI, UIO, SØRLANDVitenskapelig artikkel

Describing long-term opioid use utilizing Nordic Prescription Registers - A Norwegian example.

Hamina, Aleksi; Hjellvik, Vidar; Handal, Marte; Odsbu, Ingvild; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova. 2022, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Pre-injury dispensing of psychoactive prescription drugs in a ten years trauma population: a retrospective registry analysis.

Torp, Henrik Andreas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Skaga, Nils Oddvar; Gustavsen, Ingebjørg G.; Gran, Jon Michael; Rosseland, Leiv Arne. 2021, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Possible opioid-saving effect of cannabis-based medicine using individual-based data from the Norwegian Prescription Database.

Bramness, Jørgen G.; Hjellvik, Vidar; Stubhaug, Audun; Skurtveit, Svetlana. 2021, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. NAS, UIT, FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Filled prescriptions for opioids among children and adolescents – A nationwide study from 2010 to 2018.

Hamina, Aleksi; Handal, Marte; Fredheim, Olav; Clausen, Thomas; Chen, Li-Chia; Skurtveit, Svetlana Ondrasova. 2021, Acta Anaesthesiologica Scandinavica. UoM, FINLAND, STOLAV, FHI, UEF, NTNU, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »