Cristin-prosjekt-ID: 651616
Registrert av: REK Sist endret: 26. juli 2021, 08:13 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651616
Registrert av: REK Sist endret: 26. juli 2021, 08:13 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av opioider for kroniske smerter

prosjektleder

Svetlana Ondrasova Skurtveit
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/298

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av opioider for kroniske smerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Opioidepidemien i Nord-Amerika har utviklet seg til en folkehelsekatastrofe, og den begynte med en kraftig økt tilgjengelighet av den smertestillende pillene Oksykodon for behandling av kronisk smerte i befolkningen. Hva er situasjon i Norge? Et noe foruroligende faktum er at vi i Norge mangler kunnskap om hvordan opioider har vært og er forskrevet til ulike pasientgrupper og om det er skjedd noen endringer i forbindelse med innføring av nye retningslinjer når det gleder forskrivning av opioider på blå resept for kronisk smerte. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om det har begynt å utvikle seg en opioidepidemi i Norge. For å finne ut hva som skjer i Norge skal vi i første omgang ha fokus på brukere av opioider uten og på blå og hvit resept for å finne undersøke om pasienter får behandling i tråd med retningslinjene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svetlana Ondrasova Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Svetlana Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Marte Handal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Solveig Sakshaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet

Thomas Claussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »