Cristin-person-ID: 390411
Person

Veronika Paulsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Fosterhjem • Barnevern • Sosialt arbeid • Kvalitative forskningsmetoder

Resultater Resultater

Interagency collaboration for early identification and follow-up of mental health problems in residential youth care: evaluation of a collaboration model.

Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Paulsen, Veronika; Melby, Line. 2020, Nordic Social Work Research. SINTEF, NTNU, SAMFORSKVitenskapelig artikkel

Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SLUTTRAPPORT.

Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike. 2020, SINTEF akademisk forlag. SINTEF, SAMFORSK, DIVNORSKRapport

Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning.

Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild. 2020, UIT, NORCE, NTNURapport

Ettervern- en god overgang til voksenlivet? : Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring.

Paulsen, Veronika; Wendelborg, Christian; Riise, Anne; Berg, Berit; Tøssebro, Jan; Caspersen, Joakim. 2020, UIT, SAMFORSKRapport

Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblem. Delrapport 2: Kvalitativ rapport.

Bahl, Nina Kavita Heggen; Magnussen, Marit; Paulsen, Veronika; Grimstad, Unn. 2018, STOLAV, NTNURapport
1 - 5 av 86 | Neste | Siste »