Cristin-person-ID: 391200
Person

Aktiv cristin-person Øyvind Heimset Larsen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Vestlandsforsking

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

e-helse • Innovasjonssystemer • Nettverksbygging • Regional utvikling

Kontaktinformasjon

Telefon
97106454

Resultater Resultater

Beredskap på tvers. DAB-teknologi for befolkningsvarslig i område som Åkerneset.

Urbaniak-Brekke, Anna Maria; Larsen, Øyvind Heimset; Grøtte, Ivar Petter. 2022, Fjordkonferansen 2022 - Nyskaping. VF, NLAFaglig foredrag

Rural berekraft og digitalisering. Ein studie av typedøme frå lokalsamfunn i Sogn.

Larsen, Øyvind Heimset; Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn. 2022, Universitetsforlaget. VF, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Korleis vinne lokalsamfunnets aksept for produksjon av energi frå vasskraft og fjordvarme? Lærdommar frå tre typedøme.

Nesse, Jon Gunnar; Larsen, Øyvind Heimset; Idsø, Johannes. 2022, Universitetsforlaget. VF, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Korleis kan rurale nettverk fremje nyskaping? Lærdomar frå 18 typedøme i seks land .

Nesse, Jon Gunnar; Larsen, Øyvind Heimset; Skogseid, Ingjerd. 2022, Fjordkonferansen 2022. VFVitenskapelig foredrag

A TEST CASE FROM NORWEGIAN RURAL AREAS WHERE STRUCTURED USER PARTICIPATION BUILDS SAFER COMMUNITIES.

Urbaniak-Brekke, Anna Maria; Grøtte, Ivar Petter; Larsen, Øyvind Heimset. 2021, IADIS Press. VFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 66 | Neste | Siste »