Cristin-person-ID: 398407
Person

Lisbeth Dyrendal Høgset

  • Stilling:
    Spesialkonsulent
    ved Avd Alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet HF

Resultater Resultater

A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care.

Helvik, Anne-Sofie; Høgset, Lisbeth Dyrendal; Bergh, Sverre; Saltyte Benth, Jurate; Kirkevold, Øyvind; Selbæk, Geir. 2015, BMC Geriatrics. STOLAV, VESTFOLD, NTNU, UIO, AHUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunale hjemmetjenester.Forekomst og forløp av demens og nevropsykiatriske symptomer.

Landmark, Brynjar Fowels; Høgset, Lisbeth Dyrendal; Bergh, Sverre. 2014, UIO, INNLANDETRapport

Dementia and neuropsychiatric symptoms among elderly receiving in-home care.

Høgset, Lisbeth Dyrendal; Wergeland, Jon Normann; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind. 2013, Vitenskapelig konferanse. VESTFOLD, NTNU, UIA, INNLANDETPoster

Dementia, neuropsychiatric symptoms and the use of psychotropic drugs among older people who receive domiciliary care: a cross-sectional study.

Wergeland, Jon Normann; Selbæk, Geir; Høgset, Lisbeth Dyrendal; Söderhamn, Ulrika; Kirkevold, Øyvind. 2013, International Psychogeriatrics. VESTFOLD, NTNU, AHUS, UIA, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunal hjemmetjeneste. Forekomst, forløp og bruk av helseressurser 18 mnd oppfølging.

Høgset, Lisbeth Dyrendal; Landmark, Brynjar Fowels; Selbæk, Geir. 2013, VESTFOLD, NTNU, INNLANDETRapport
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »