Cristin-person-ID: 4070
Person

Søren Erik Pischke

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Cand.med.stipendiater
    ved Avdeling for anestesiologi ved Oslo universitetssykehus HF

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Early detection of complications in pancreas transplants by microdialysis catheters, an observational feasibility study.

Kjøsen, Gisle; Rydenfelt, Kristina Elisabeth; Horneland, Rune; Aandahl, Einar Martin; Line, Pål Dag; Dorenberg, Eric Jürgen; Berstad, Audun Elnæs; Braband, Knut; Hagen, Gaute; Pischke, Soeren mfl.. 2021, PLOS ONE. UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Early detection of anastomotic leakage after pancreatoduodenectomy with microdialysis catheters: an observational Study.

Lindholm, Espen; Bergmann, Gisli Björn; Haugaa, Håkon; Labori, Knut Jørgen; Yaqub, Sheraz; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Line, Pål-Dag; Grindheim, Guro; Kjøsen, Gisle; Pischke, Søren Erik mfl.. 2021, HPB. LDH, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Elevated Terminal C5b-9 Complement Complex 10 Weeks Post Kidney Transplantation Was Associated With Reduced Long-Term Patient and Kidney Graft Survival.

Witczak, Bartlomiej J.; Pischke, Søren E.; Reisæter, Anna V.; Midtvedt, Karsten; Ludviksen, Judith K.; Heldal, Kristian; Jenssen, Trond; Hartmann, Anders; Åsberg, Anders; Mollnes, Tom E.. 2021, Frontiers in Immunology. UIT, HELSENSS, NTNU, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Complement activation is associated with poor outcome after out-of-hospital cardiac arrest.

Chaban, Viktoriia; Nakstad, Espen R.; Stær-Jensen, Henrik; Schjalm, Camilla; Seljeflot, Ingebjørg; Vaage, Ingvar Jarle; Lundqvist, Christofer; Saltyte Benth, Jurate; Sunde, Kjetil; Mollnes, Tom Eirik mfl.. 2021, Resuscitation. UIT, HELSENSS, NTNU, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »