Cristin-person-ID: 412434
Person

Silje Lill Kaspersen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Helse ved SINTEF AS
  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater Resultater

Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner. Kortversjon.

Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill. 2022, SINTEFRapport

Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner. Status og resultater etter tre år. Hovedrapport.

Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill. 2022, SINTEFRapport

Oppfølgingsstudie av sykepleierne gjennom Covid-19 pandemien.

Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill. 2021, SINTEFRapport

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.

Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill. 2021, SINTEFRapport

Mange kommuner prioriterer smittevern fremfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill. 2021, SINTEFIntervju
1 - 5 av 94 | Neste | Siste »